Vy im dajte jesť! 16.2.2023


Lectio: Mt 14, 15-21

A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: "Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo." Ale Ježiš im povedal: "Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!" Oni mu vraveli: "Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby." On povedal: "Prineste mi ich sem!" Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.


Mám pred očami Horu blahoslavenstiev, miesta okolo Genezaretského jazera, kde sa zhromažďovali ľudia, aby si vypočuli slová Ježiša. Mnohí z nich putovali z ďaleka, s deťmi, s chorými, starší ľudia. Počuli o Ježišovi, boli zvedaví, čakali zázrak, nádej, zmenu života, uzdravenie, všetko čo sami neboli schopní zmeniť z rôznych dôvodov. Dočkali sa nasýtenia, dočkali sa zázraku, dočkali sa slov nádeje. To isté sa opakuje stále počas dvoch tisícročí. Aj dnes prichádzajú ľudia. Takí, čo nie sú schopní sami zmeniť svoj život natoľko, aby boli sýti, aby žili spokojne. Stále prichádzajú aj ľudia , ktorí majú materiálny dostatok, ale potrebu deliť sa, pre vnútorný pokoj a spokojnosť, pre vnútorné nasýtenie.

Aké miesto v tom celom má dnešná Charita? Formálne ako právnický subjekt. Matériou ako milosrdná , dávajúca a slúžiaca láska.

        Naším cieľom je účinne pomáhať každému človeku v núdzi.

        Chceme oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu.

        Konkrétnou službou človeku v núdzi chceme vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkazu.

        Povzbudzujeme spoločnosť, aby sa stala citlivou na problémy ľudí vo svojom okolí.

        Snažíme sa vychovávať, lebo ten kto prijme pomoc, často sám nadobudne schopnosť pomáhať.

        Zasahujeme tam, kde sa „roztrhla“ štátna sociálna sieť.

        Presadzujeme zákonodarstvo v prospech núdznych.

        Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami chceme byť zárukou demokracie v našom štáte.

        Svojou činnosťou chceme byť prejavom života cirkvi a prispievať k duchovnej obnove spoločnosti.

        Snažíme sa oživovať dnešný uponáhľaný spôsob života duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky.

        Byť blízko pri človeku.


Košice 16.2.2023

Anna Ivanková