Emauzy a mladí 27.11.2021

Lk 24, 13-35 – Emauzskí učeníci

1/ Exegéza: Chceme použiť perikopu tohto evanjelia ako obraz kráčania učeníkov v deň Paschy. S pocitom sklamania a neistoty v srdci odchádzajú z Jeruzalema, kde sa koncentroval náboženský život Židov. Ich túžby sa zjavne nenaplnili. V tejto situácii sa k nim priblížil vzkriesený Ježiš. Jeho telo je predmetom tajomstva: a) má telo, b) to telo nemá fyzické parametre. Môžeme si položiť otázku: Prečo ho učeníci nepoznajú? Je to literárny obraz, že nechápu Písmo? Zdá sa, že tie dni sa skrývali a teraz, keď všetko stíchlo, odchádzajú skryto domov. Prichádza k nim akýsi cudzinec alebo zvedavec a pýta sa, o čom vedú reč. Oni mu vyrozprávali, že do Ježiša Nazaretského vkladali veľkú nádej, ale nevyšlo to. Ježiš im vysvetľuje Písma, ktoré sa na neho vzťahovali. Ale hovorí stále v tretej osobe. Škoda, že vtedy sa nedalo technicky natočiť jeho biblické rozprávanie. Bol by to autentický výklad starozákonnej náuky o Mesiášovi. Prídu do Emauzy a učeníci ho pozvú na večeru. Pritom ho spoznajú pri lámaní chleba.

2/ Analýza: Cirkev – spoločenstvo Ježišových učeníkov – kráča týmto svetom a dejinami. Často nechápe súvislosti a sme z toho sklamaní. Ježiš prichádza, aby počul naše nedokonalé vysvetlenie. On chce počuť našu nádej. Preto odhaľuje sám seba. Spoznávame ho cez eucharistiu a ostatné sviatosti. Takto sa Cirkev vracia späť a ohlasuje Kristovo vzkriesenie celému svetu.

3/ Aplikácia: Učeníci kráčali von z mesta. Aj my mladí kráčame. A rozprávame sa o tom, čo nás zaujíma, čo nás naplňuje. Čo to je? V ľuďoch, ktorí sa priblížia ku mne na ceste kráčania, viem spoznať Krista? Dokážem prijať niekoho, komu sa zverím, komu zverím zmysel svojho života? Je pre mňa Písmo iba zbierkou legiend? Alebo je denným pokrmom pre dušu? Pozvať niekoho k stolu nie je iba vecou nasýtenia. Je to vzájomné zdieľanie a upevňovanie vzťahov a života. S kým som ochotný sa takto deliť?

Ježiš nás pozýva k stolu eucharistie. Skúsenosť s ním nás napĺňa, aby sme išli a podelili sa s ňou aj iným. Skúste odpovedať na tieto otázky: Čo je zmyslom nášho stretnutia a synody vôbec? Sme ochotní obetovať sa pre Krista? Čo žiadajú mladí od Cirkvi?pripravil vladyka Cyril Vasiľ

27. 11. 2021