Eparchiálny synodálny tím

Eparchiálny koordinátor: doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.

Oblasť zastúpenia Zodpovedná osoba

Protopresbyteri: JCLic. JUDr. Jozef Miňo

Kňazi v pastorácii: Mgr. Vladimír Varga

Hnutia a spoločenstvá: JCLic. ThLic. PaedDr. Peter Horváth

Rodiny: ThLic. Jozef Matejovský, PhD.

Mgr. Anna Matejovská

Mgr. Zdeno Jenčuš

PaedDr. Eva Zuzana Jenčušová

Kňazské manželky: Mgr. Jana Bardzáková

Národnostné menšiny: ThDr. Attila Vakles, PhD.

Mládež: Sofia Klára Tokarčíková

Spoločensky angažovaní: Ing. Pavol Hric

Marginalizované skupiny

Koordinátor skupín: PhDr. Marko Rozkoš, PhD.

Rómovia: Mgr. Iveta Rošková

Chudobní a bezdomovci: Mgr. Anna Ivanková

Väzni: Mgr. Monika Nižníková

Homosexuálne cítiaci: PhDr. Marko Rozkoš, PhD.